Náš vozový park

6x  Štandard Súpravy 13,6m /2,75 m a  24 ton

2x Jumbo Súprava 120m3
3x Mega Súprava 13,6m / 3m a 24 ton

1x Dodávka Sprinter 6 peliet a 1 tona